கொரோனா வைரஸ் : அடிப்படை விஷயங்கள் + ஓமிக்ரான்

Online Class

கொரோனா பெருந்தொற்று குறித்து விளங்கி கொள்வதில் பலருக்கும் பல குழப்பங்கள் இருப்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஏன் என்று யோசித்தால் சில பல காரணங்கள் தோன்றுகின்றன முதலில் நோய் *பரவுதல்* வேறு (* infectivity, communicability*) நோய் *பாதிப்பு* + நோயினால் *மரணம்* என்பது வேறு ( *virulence, pathogenesis, death* ) பலருக்கும் இந்த அடிப்படை தெரியவில்லை. அதே போல் பாதிப்பு என்பதும் இரண்டு வகையில் ஏற்படலாம் *வைரசினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்* வேறு (*Virus Induced… Continue reading கொரோனா வைரஸ் : அடிப்படை விஷயங்கள் + ஓமிக்ரான்