இணையம் மூலம் மட்டுமே இசைக்கருவிகள் கற்றுக்கொள்ள முடியுமா

Music Comes From Where ?
Music Comes From Where ?
Music Comes From Where ?
இணையம் மூலம் மட்டுமே இசைக்கருவிகள் கற்றுக்கொள்ள முடியுமா ?

இணையம் மூலம் மட்டுமே இசைக்கருவிகள் கற்றுக்கொள்ள முடியுமா ? உடெமி (Udemy) மற்றும் யூடியுப் (YouTube) காணொளிகள் மூலம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் தெரியவேண்டிய அடிப்படை விஷயங்கள் யாவை ?

2022 நவம்பர் 9 மாலை 6 மணிக்கு (18:00 IST 22-09-2022) கூகிள் மீட் https://www.gurubruno.info/class/ இல் பேசுவோம்

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *