மரபு வைத்திய முறைகள் : சாதகங்களும், பாதகங்களும்

மரபு வைத்தியம் என்றால் என்ன ? நவீன விஞ்ஞான வைத்தியம் என்றால் என்ன ? மாற்று வைத்தியம் என்றால் என்ன ? 21ஆம் நூற்றாண்டில் மரபு வைத்திய முறைகளின் பங்கு என்ன ? மாற்று வைத்திய முறைகளின் பங்கு என்ன ? கொரோனா பெருந்தொற்றில் மரபு வைத்திய முறைகளை பயன்படுத்துவால் உள்ள சாதக பாதகங்கள் எவை ? புற்று நோய்க்கு மரபு வைத்திய முறைகளை , மாற்று வைத்திய முறைகளை பயன்படுத்துவதால் உள்ள சாதக பாதகங்கள் யாவை… Continue reading மரபு வைத்திய முறைகள் : சாதகங்களும், பாதகங்களும்